Guldsmeden Hirtshals tilbyder

 

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Et godt sted for børn

Udvikling

Jeg har rigtig mange forskellige redskaber og mange års erfaring, til at støtte børns udvikling, både indendørs og udendørs.

Vi synger, danser, spiller instrumenter, tegner, leger, gynger og, alt hvad vi kan finde på, når bare det er sjovt.

Jeg er stor tilhænger af pædagogiske læreplaner, da jeg bruger den i min udvikling af børnene. Alt hvad jeg gør, er altid med fokus på hvert enkelt barn. Ingen børn skal behandles ens.

 

 

Dokumentation

Jeg laver billeddokumentation i mapper til hvert enkelt barn.

 

Barnevogne

Jeg stiller barnevogne med godkendte seler til rådighed.

 


 

Forældresamarbejde

Jeg er altid åben for dialog med forældre, således at vi sammen kan give barnet en oplevelse af, at blive set, hørt og elsket af os alle. Sammen finder vi den bedste udvikling for jeres barn.

Det er min erfaring, at når børnene ser, at vi voksne kan li' hinanden, så bliver de mere trygge.

Rygepolitik

Mit hjem er helt røgfrit.

 

Besøg Guldsmeden Hirtshals

Når man som forældre har besluttet, at barnet skal i dagpleje, ringer I og laver en aftale med mig om et besøg.

 

Her taler vi om jeres behov, om jeres barns start på livet, om hvordan I har det med, at barnet skal i dagpleje. Det er vigtig med en god ærlig og åben dialog, så vi kan aftale det bedste for barnet og for jer.

 

Præsentation af Guldsmeden Hirtshals

Ved besøget vil jeg vise jer mit hjem, så I kan se, hvilke ramme der skal danne tryghed om jeres barns leg og færden. Jeg vil vise de sikkerhedsmæssige tiltag i mit hjem.

 

I vil blive præsenteret for de andre børn i dagplejen.

 

Jeg vil også fortælle om mig selv og min familie, da det er vigtigt og mest trygt for jer forældre, at vide hvem jeres barn vil møde i mit hjem.

 

Vi har forskellige aktiviteter i Dagplejen, hvilket jeg også her vil præsentere for jer.

En tryg opstart

Barnets bedste start i Dagpleje

Da tryghed for alle er super vigtigt, aftaler vi, hvor mange besøg der er relevant i forhold til Jeres familie. For nogen et et besøg nok. Jeg starter dog gerne med et besøg om måneden, lige så snart barnet er meldt ind i min dagpleje. Jeg oplever, at det er meget positivt og trygt, både for forældre og barn.

 

Den første uge

Det er en god ide med en stille og rolig start i dagplejen.

 

Jeg bruger gerne en uge, hvor vi starter med nogle få timer de første par dage og ser hvordan det går. Vi aftaler fra dag til dag, alt efter barnets reaktion på den nye dagligdag. Alt foregår i barnets tempo, da tryghed for barnet og giver tryghed for jer forældre.

Jeres beslutning

Hvis I beslutter, at jeres barn skal være en del af Guldsmeden Hirtshals, laver vi en aftale om, hvordan I synes, det er bedst for jeres barn at starte i dagplenen.

Al begyndelse kan være svær

 

Da et lille barn ikke er vant til at være uden mor og far ret længe af gangen, kan det være svært lige pludsligt, at skulle ud i en ny stor verden.

For de fleste børn, går det uden de store problemer, og for nogle kan det være lidt svært.

 

Det kan også være svært for mor og far, at skulle aflevere sit lille barn til en, man ikke kender så godt, hvilket er ganske forståligt.

Det er jo det dyrebareste man har, netop derfor er det godt med mange forbesøg.

 

 

 

 

ved Lene Pedersen

61 69 52 43

lene@guldsmedenhirtshals.dk